Wat doet begeleiding op niveau?

Wij komen bij clienten thuis, gaan met hen mee naar belangrijke afspraken en bieden hen ondersteuning op de weg die zij bewandelen om hun doelen te behalen. Dit doen wij graag in de samenwerkende vorm waarbij maatwerk wordt geboden bij iedere individuele client.

Wat kan begeleiding op niveau bieden?

Wij helpen clienten bij praktische zaken en sociale vraagstukken. Denk hierbij aan:

1. Het op orde brengen van de financiën, zoals inkomen generen door samen op zoek te gaan naar betaald werk of een inkomen aanvragen en schulden inzichtelijk maken;

2. Invulling van een dagbesteding, zoals het zoeken naar een passende dagbesteding eventueel in de vorm van betaald werk;

3. Woonvaardigheden bijbrengen;

4. Het bijbrengen van cognitieve en copingsvaardigheden

We doen alles met de clienten samen waardoor clienten ervaring op doen en ook leren om in de toekomst de zaken alleen op te pakken.

Wat is de doelgroep?

Onze doelgroep zijn de wat kwestbare onderons, bijvoorbeeld LVB-clienten, die net dat steuntje in de rug kunnen gebruiken waardoor ook zij hun doelen kunnen behalen.